หน้าแรก หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร PDF Print E-mail

โครงสร้างหลักสูตรคณิตศาสตร์

 1. การนับและการฝึกอ่านตัวเลข 1-10
 2. การฝึกอ่านและเขียนตัวเลข 1-50
 3. การฝึกอ่านและเขียนตัวเลข 1-120 และการบวกด้วย 1-10
 4. การบวกและลบในแนวนอน
 5. การบวกและลบในแนวตั้ง
 6. การคูณและการหาร
 7. การคูณแนวตั้งและการหารยาว และบทนำเรื่องเศษส่วน
 8. เศษส่วนเกินและทศนิยม
 9. การบวกลบคูณหารเศษส่วนและทศนิยม
 10. จำนวนบวกและจำนวนลบ และพีชคณิตเบื้องต้น
 11. สมการเชิงเส้น สอง สาม สี่ ตัวแปร ฟังก์ชันเชิงเส้น
 12. การแยกตัวประกอบ การหารากที่สอง สมการกำลังสอง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
 13. การแยกตัวประกอบขั้นสูง การแก้สมการและอสมการ ทฤษฎีบทเศษเหลือ และการหารพหุนาม
 14. ฟังก์ชันกำลังสองและกำลังมากกว่าสอง ฟังก์ชันเศษส่วน ฟังก์ชันอตรรกยะ และฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 15. ฟังก์ชันลอการิทึม และแคลคูลัสเบื้องต้น (อนุพันธ์และอินทิกรัล)
 16. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเส้นตรง และสมการวงกลม
 17. ลำดับและอนุกรม ลิมิตของฟังก์ชัน และอนุพันธ์
 18. อนุพันธ์ขั้นสูง อินทิกรัล และสมการเชิงอนุพันธ์

 

ระบบการเรียนคุมองเป็นการเรียนแบบเฉพาะตัว

โดยมีการวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนแต่ละคนและเรียนก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นต่อไปด้วยกำลังของตนเองโดยมีคุณครูคุมองคอยให้คำแนะนำ

เมื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเองเขาจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกิดชั้นเรียนในโรงเรียนได้ในที่สุด

 

แบบฝึกหัดคุมอง

เกิดจากความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 50ปี

ปัจจุบันแพร่หลายใน 48 ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนนักเรียนที่เรียนในวิชาต่าง ๆ รวมกันมากกว่า 4 ล้านคน

 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.